Feeds:
Posts
Comments

Archive for October, 2006

HADITH 1

De leider der gelovigen 1 , Aboe Hafs ‘Omar ibn Al-Chattab 2 (Allah’s welbehagen zij met hem) heeft gezegd: Ik hoorde de Boodschapper van Allah (Allah’s zegen en vrede zij met hem) zeggen:
(more…)

Advertisements

Read Full Post »

(Novum/AP) – Zeker zestig Afghaanse burgers zijn omgekomen bij Navo-operaties die eerder deze week zijn uitgevoerd in de Zuid-Afghaanse provincie Kandahar. Dat hebben twee vertegenwoordigers van de Afghaanse regering en een burger donderdag gezegd. (more…)

Read Full Post »

Bevriend met ongelovigen

Het is toegestaan voor een moslim bevriend te zijn met ongelovigen. Er zijn 2 ayah’s in de Quran die de relatie tussen moslims en ongelovigen beschrijven. (more…)

Read Full Post »

AMSTERDAM – Albert Heijn heeft dinsdag duizenden protestbrieven ontvangen via de website van de Partij voor de Dieren. De partij en de dierenbescherming willen dat de supermarkt stopt met het verkopen van vlees van dieren die bij hun slacht niet bedwelmd zijn. (more…)

Read Full Post »

Allah (soebhanahoe wa Ta´ala) zegt in de Qor´aan:« Jullie zijn de beste gemeenschap die uit de mensen is voortgebracht, (zolang) jullie tot het goede oproepen en jullie het verwerpelijke verbieden, en jullie in Allah geloven..» (Ali ´Imraan 3:110) (more…)

Read Full Post »

Waarom is de oemmah zo zwak?

Het Overschrijden van de Grenzen van Allah
Allah stuurde de profeet Mohammed naar de mensheid om ons de blijde tijdingen te geven, maar ook om ons te waarschuwen. In de Qoraan staat: “En Wij hebben jou niet gestuurd (O Mohammed ) behalve als een brenger van de blijde tijdingen en een waarschuwer voor de gehele mensheid, maar de meeste mensen weten niet.” (Soerah Saba: 28) (more…)

Read Full Post »

De etiquette van het huwelijk

wedding1.jpgVriendelijkheid jegens je vrouw wanneer je tot haar wenst te komen.
Het is aan te beleven dat wanneer een man zijn vrouw in de huwelijksnacht benadert, haar vriendelijkheid te tonen,zoals haar iets te drinken aanbieden, enz. In de de hadith
overgeleverd door Asma bint Yazid ibn as-sakan die zei: (more…)

Read Full Post »

Older Posts »