Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Aqiedah’ Category

Er zijn acht voorwaarden waaraan iemand dient te voldoen alvorens ‘Laa ilaaha ill-Allah’ van hem wordt geaccepteerd. Dit zijn:
(more…)

Advertisements

Read Full Post »

De allereerste persoon die het Paradijs zal binnentreden is onze Boodschapper, Mohammed (vrede zij met hem) en de allereerste gemeenschap die het Paradijs zal binnentreden is zijn gemeenschap. De allereerste van deze gemeenschap na de Profeet (vrede zij met hem) die het Paradijs zal binnentreden is Aboe Bakr as-Siddieq (moge Allah tevreden met hem zijn). (more…)

Read Full Post »

cAbd Allah ibnoe Mascoed overlevert dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “De laatste die het Paradijs zal binnentreden is een man die loopt (over de Siraat) en dan weer valt en dan weer door het Vuur wordt verschroeid. Als hij eenmaal aan de overkant is, draait hij zich om en zegt: ,,Verheven is Degene Die mij van jou heeft gered. Allah heeft mij zeker iets gegeven wat hij niemand van de eersten en de laatsten heeft gegeven.” Daarna werpt zich voor hem een boom op. Hij zal dan vragen: ,,O mijn Heer, breng mij dichter bij die boom zodat ik zijn schaduw kan opzoeken en van zijn water kan drinken.” Allah, de Verhevene, zal dan antwoorden: ,,O zoon van Adam, wellicht als Ik jou dit geef zul jij Mij om meer vragen?” Hij zal zeggen: ,,Nee, O Heer.” En hij belooft niets meer te vragen. En Allah, de Verhevene, zal hem dit niet kwalijk nemen aangezien hij datgene ziet wat hij niet kan weerstaan. Dan zal Hij (Allah) hem dichterbij brengen. Hij zal dan van zijn schaduw genieten en van zijn water drinken. (more…)

Read Full Post »

‘Abd Allah ibnoe Mas’oed overlevert dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “De laatste die het Paradijs zal binnentreden is een man die loopt (over de Siraat) en dan weer valt en dan weer door het Vuur wordt verschroeid. Als hij eenmaal aan de overkant is, draait hij zich om en zegt: ,,Verheven is Degene Die mij van jou heeft gered. Allah heeft mij zeker iets gegeven wat hij niemand van de eersten en de laatsten heeft gegeven.” Daarna werpt zich voor hem een boom op. Hij zal dan vragen: ,,O mijn Heer, breng mij dichter bij die boom zodat ik zijn schaduw kan opzoeken en van zijn water kan drinken.” Allah, de Verhevene, zal dan antwoorden: ,,O zoon van Adam, wellicht als Ik jou dit geef zul jij Mij om meer vragen?” Hij zal zeggen: ,,Nee, O Heer.” En hij belooft niets meer te vragen. En Allah, de Verhevene, zal hem dit niet kwalijk nemen aangezien hij datgene ziet wat hij niet kan weerstaan. Dan zal Hij (Allah) hem dichterbij brengen. Hij zal dan van zijn schaduw genieten en van zijn water drinken. (more…)

Read Full Post »

In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle

Dit zijn een aantal middelen om jezelf te beschermen tegen de listen van de duivels en de djinn(1):
1) Vertrouw op Allah, want de Shaytaan (de duivel, Satan) heeft geen macht over degene die op Allah vertrouwt.(2)
2) Heb ikhlaas (zuivere toewijding) voor Allah, want de Shaytaan heeft geen macht over degene die ikhlaas voor Allah heeft.(3)
3) Heb taqwa (Godsvrees) voor Allah.(4)
4) Volg het Boek en de Soennah in je woorden en daden en blijf weg van de andere wegen, omdat aan het hoofd van de andere wegen (die van de dwaling) een Shaytaan is die tot deze weg oproept.(5)
5) Blijf bij de groep en splits je niet af, omdat je in je eentje een makkelijke prooi bent voor de Shaytaan.(6) (more…)

Read Full Post »

Door: Ibn Al-Qayyiem.

VAN DE ENE WERELD NAAR DE ANDER!

Waarom dan, wanneer de ziel van (de stervende) zijn keel bereikt. En gij ziet toe op dat ogenblik zijn Wij dichter bij hem dan gij, maar gij ziet dit niet. (Al-Waqi ‘a (56): 83-85)

Als iemand sterft, komt de Engel des Doods om zijn ziel te nemen, ongeacht wie hij is. De stervende persoon ziet hem, hoort hem en spreekt met hem, maar niet met zijn ogen, ‘zijn oren of zijn tong. Hoe gaat dat dan? Dat weet ik niet precies. Alles wat ik weet is, dat als hij naar een andere wereld overgaat hij op een manier ziet, hoort en spreekt, die wij levenden niet kunnen waarnemen. (more…)

Read Full Post »

Standvastigheid (Istiqaamah)

Istiqaamah betekent een afwijking of neiging naar de ondankbaarheid. Dit houdt in constant aan de religie van Allah vast houden en geen twijfels hebben om de islamitische leer te praktiseren. Istiqaamah betekent ook stevig, volhouden, en sterk om het bevel van Allah, en in staat te zijn voor verschillende beproevingen. (more…)

Read Full Post »

Older Posts »